Petrovsko 1, 49234 Petrovsko
Tel: 049/348-196

Vijesti

Događanja


pregled događanja

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Vijesti


Mandatna komisija

R E P U B L I K A  H R V A T S K A


 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


             OPĆINA PETROVSKO


               OPĆ... detaljnije

Rezultati izbora za Općinskog načelnika

REPUBLIKA HRVATSKA


OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
              OPĆINE PETROVSKO


 


 


KLASA: 013-01/13-01/18


URBROJ: 2140/03-13-1
Petrovsko, 20. svibanj  2013.


 


Na teme... detaljnije