Petrovsko 1, 49234 Petrovsko
Tel: 049/348-196

Vijesti

Događanja


pregled događanja

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Vijesti


Obavijest

R E P U B L I K A   H R V A T S K A


KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


              OPĆINA PETROVSKO


    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL      &n... detaljnije

Mandatna komisija

R E P U B L I K A  H R V A T S K A


 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


             OPĆINA PETROVSKO


               OPĆ... detaljnije

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

R E P U B L I K A  H R V A T S K A


 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


             OPĆINA PETROVSKO


               OPĆ... detaljnije