Petrovsko 1, 49234 Petrovsko
Tel: 049/348-196

Vijesti

Događanja


pregled događanja

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima bodovanjem pristiglih zahtjeva na svojoj sjednici održanoj 28. studenog 2017. godine utvrdilo je REDOSLJEDNU LISTU za studente i učenike srednjih škola.29.11.2017.


R E P U B L I K A  H R V A T S K A     
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA               
OPĆINA PETROVSKO 
POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA 
KLASA: 604-02/17-01/01 
URBROJ: 2140/03-02-17-3 
Petrovsko, 28. 11. 2017.


                         Na temelju članka 8., 9., 10. i 13. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima sa područja  općine Petrovsko («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 20/10.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima bodovanjem pristiglih zahtjeva na svojoj sjednici održanoj 28. studenog 2017. godine utvrdilo je,  s l i j e d e ć i


ZAKLJUČAK  O OSTVARENOM PRAVU NA STIPENDIJU U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2017/2018 GODINI


 STUDENTI:
    1. Gabrijela Sopek, Rovno 21
    2. Nikolina Rumbak, Petrovsko 12
    3. Mateja Šereg, Štuparje 6
    4 . Martina Krog, Štuparje 16
    5. Lucija Hršak, Gredenec 24
    6. Suzana Belačić, Svedruža 108
    ________________________


UČENICI SREDNJIH ŠKOLA:
    1. Jasmin Mužar, Podgaj Petrovski 18
    2. Ana Marija Poslončec, Podgaj Petrovski 68 
    3. Ema Agata Šamal, Svedruža 52
    4. Dorotea Belačić, Svedruža 110
    5. Suzana Ovčarićek, Slatina Svedruška 19
    6. Katarina Hršak, Petrovsko 13
    7. Karlo Puh, Petrovsko 34
    8. Ivana Levak, Štuparje 21a 
    ________________________


Svi kandidati Rješenja će dobiti na kućnu adresu, nakon čega će biti pozvani na potpis ugovora.


PREDSJEDNIK POVJERENSTVA  
Natalija Presečki


 Objavljeno: 29.11.2017.


  • ikona
    divider