Petrovsko 1, 49234 Petrovsko
Tel: 049/348-196

Vijesti

Događanja


pregled događanja

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Petrovsko za 2018. godinu16.4.2018.


(1) Općina Petrovsko, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi, sportu, socijali i zdravstvu, očuvanju kulturne baštine, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, da se prijave za dodjelu financijske podrške projektima/programima.

(2) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 150.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna za programe udruga u kulturi, kulturnih manifestacija,socijalne skrbi, humanitarne djelatnosti, i 80.000,00 kuna za programe udruga u sportu i drugim interesima za opće dobro. 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području kulture, kulturnih manifestacija, socijalne skrbi, humanitarne djelatnostima je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 30.000,00 kuna. 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području sporta I drugim interesima za opće dobro je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 25.000,00 kuna.

(3) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 16. svibnja 2018. godine. 

(4) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

(5) Prijavu projekta/programa na Natječaj može podnijeti udruga koja prvenstveno udovoljava sljedećim općim uvjetima:
           -  daimasjedištenapodručjuopćinePetrovsko,
            - da je upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar te u Registar neprofitnih organizacija,
            - da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
            - da je ispunila ugovorne obveze prema Općini Petrovsko, kao davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. 

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez. 

(6) Detalji uvjeti za podnošenje prijava, potrebnu dokumentacija, kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta/programa, koja područja imaju prioritet i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine 
Petrovsko
 za 2018. godinu.

(7) Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na stranicama Općine Petrovsko  (www.petrovsko.hr).
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:
OPĆINA PETROVSKO
Petrovsko 1
49 234 PETROVSKO
uz napomenu: "Prijava na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području 
općine
 Petrovsko za 2018. godinu" te u elektroničkom obliku na adresu elektronske pošte: 
info@petrovsko.hr.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom i sama provedba Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na 
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Petrovsko za 2018. godinu.
Razmatrat će se samo prijave-projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(7) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@petrovsko.hr

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Šanjug, dipl. ing. 

Sve potrebne dokumente možete preuzeti u privitku.  Objavljeno: 16.4.2018.


  • ikona
    divider