Petrovsko 1, 49234 Petrovsko
Tel: 049/348-196

Udruge

Događanja


pregled događanja

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Udruga KUD „KAJ“ Slatina – Petrovsko

Kulturno umjetničko društvo osnovano je 2000. godine, društvo ima 35 članova, koji djeluju u sljedećim sekcijama

-mješoviti pjevački zbor
-tamburaški sastav
-dramsko-recitatorska sekcija
-sekcija rukotvorina

Aktivnosti društva usmjerene su u pravcu očuvanja narodnih običaja, izrade i očuvanja narodnih nošnji i dr. rukotvorina, u pravcu promicanja zagorske pjesme, građana i mještana, ovog kraja i same općine Petrovsko u drugim krajevima lijepe naše.

Društvo održava višegodišnju dobru suradnju sa

-društvom Zagoraca iz Bestovja kod Samobora, gdje učestvuje na njihovoj manifestraciji „Kaj su jeli naši stari“,
-sa pjevačkim zborom „Stjepan Radić“ iz Okića kod Samobora
-sa Kud-om „Antun Mihanović“ iz Svete Nedjelje
-sa Kud-om „Šandrovec“ kod Bjelovara
-sa Kud-om „Naša lipa“ iz Tuhlja

Osim takvog oblika suradnje tu su još zabilježeni nastupi na Županijskoj smotri, povodom Dana općine Petrovsko gdje je društvo nositelj programa na dan koji je namjenjen za kulturu, nastup povodom Dana općine Radoboj, nastup na prigodnom programu povodom 50.godišnjice poduzeča „Krakom“, priredba za Božične blagdane. U svakom slučaju treba reći da su pjesma, ples, tambura, tradicija živo izgovorene riječi da je to bogatsvo koje se ne može kupiti već to treba doživjeti i živjeti.

Nositelji aktivnosti u društvu:

ANTUN VUČILOVSKI, predsjednik udruge, 091-525-1855
ŽELJKO PRESEČKI, tajnik udruge, 098-175-5024
JOSIP HRŠAK, pjevački zbor i recitatorska sekcija
VLADO GOLEC, tamburaški sastav 091-586-7103
MARIJA BRAČEVIĆ, sekcija rukotvorina