Petrovsko 1, 49234 Petrovsko
Tel: 049/348-196

O Općini

Događanja


pregled događanja

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Sjedište

Općina Petrovsko
Adresa: Petrovsko 1, 49234 Petrovsko
Tel. 049/348-196
Fax. 049/348-195

Matični broj: 2692970
OIB: 67624781459
Žiro račun: HR9223400091832900000

E-mail: info@petrovsko.hr