Petrovsko 1, 49234 Petrovsko
Tel: 049/348-196

Dokumenti

Događanja


pregled događanja

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Ugovori i odluke

Općeniti dokumenti Ugovori i odluke Natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Zaštita okoliša Proračun Savjetovanje s javnošćuikona
15.4.2019.  Odluka o početku postupka javne nabave - nerazvrstane ceste 2019.   
dividerikona
6.9.2018.  Dimnjačarske usluge   
dividerikona
6.9.2018.  Ugovor za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Pet...   
dividerikona
16.3.2018.  PODACI O SPONZORSTVU I DONACIJAMA ZA 2017. GODINU   
dividerikona
16.3.2018.  PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2017. GODINI   
dividerikona
16.3.2018.  REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA U 2017. GODINI   
dividerikona
7.2.2018.  Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš...   
dividerikona
11.1.2018.  ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utj...   
dividerikona
11.1.2018.  ODLUKA O JEDNOKRATNOJ POMOĆI ZA NOVOROĐENČAD   
dividerikona
9.1.2017.  Odluka o bagatelnoj nabavi -2017   
dividerikona
3.7.2016.  Registar sklopljenih ugovora u 2015. godini   
dividerikona
3.7.2016.  Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2015. godini   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o provedbi postupka bagatelne nabave   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste Svedruža-Gredenec-Pri...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolsko...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o davanju suglasnosti LAG_u za zaduživanje   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra k.o. Svedruža   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a za 2014.g.   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i o...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o davanju na korištenje i upravljanje Društveni dom u Štup...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o donošenju III. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređ...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste-Slatina (škola) -Pres...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o izmjeni Oduke o prihvaćanju Projekta gradnje zajendičkog reci...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o dodjeli priznanja -2015.   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o visini grobnih usluga i naknada na mjesnom groblju Petrovsko   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o pristupanju Općine Petrovsko LAG   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o odabiru najpovoljnije ponuditelja za održavanje groblja i mrtva...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima za šk.god. 2014.-20...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Op&#...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD Petrovsko za 2013....   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut JVP Grada Krapine   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vi...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o plaći i drugim pravima zamjenika općinskog načelnika i r...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o naknadi za rad načelnika koji dužnost obnaša bez zasniva...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 0...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o davanju suglasnosti predstavniku Općine kao članu Skupšt...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o izradi Ciljane III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Op&...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (usklađena sa ...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o davanju koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na podru...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o davanju koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na podru...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju Povjerenstva za komunalne djelatnosti   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju Povjerenstva za sport i kulturu   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju Povjerenstva nadzora na groblju   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju Povjerenstva za pripremu projekata i financiranje iz EU fondo...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju Povjerenstva za otvaranje ponuda i odabir najpovoljnije ponud...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentim...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju Odbora za odlikovanja i priznanja   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o izboru Odbora za financije i proračun   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Petrovsko   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka Odbora za izbor i imenovanja   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o izboru potpredsjednika vijeća   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o imenovanju Predsjednika Općinskog vijeća   
dividerikona
3.7.2016.  UGOVOR O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSJIH POSLOVA NA PODRUČJU OP&...   
dividerikona
3.7.2016.  UGOVOR O DODJELI KONCESIJE ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE PE...   
dividerikona
3.7.2016.  ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o komunalnom redu   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o dodjeli priznanja   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka aneks prijevoz SŠ 12-13   
divider