Petrovsko 1, 49234 Petrovsko
Tel: 049/348-196

Dokumenti

Događanja


pregled događanja

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Ugovori i odluke

Općeniti dokumenti Ugovori i odluke Natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Zaštita okoliša Proračunikona
6.9.2018.  Dimnjačarske usluge   
dividerikona
6.9.2018.  Ugovor za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Pet...   
dividerikona
16.3.2018.  PODACI O SPONZORSTVU I DONACIJAMA ZA 2017. GODINU   
dividerikona
16.3.2018.  PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2017. GODINI   
dividerikona
16.3.2018.  REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA U 2017. GODINI   
dividerikona
7.2.2018.  Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš...   
dividerikona
11.1.2018.  ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utj...   
dividerikona
11.1.2018.  ODLUKA O JEDNOKRATNOJ POMOĆI ZA NOVOROĐENČAD   
dividerikona
9.1.2017.  Odluka o bagatelnoj nabavi -2017   
dividerikona
3.7.2016.  Registar sklopljenih ugovora u 2015. godini   
dividerikona
3.7.2016.  Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2015. godini   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o provedbi postupka bagatelne nabave   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste Svedruža-Gredenec-Pri...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolsko...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o davanju suglasnosti LAG_u za zaduživanje   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra k.o. Svedruža   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a za 2014.g.   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i o...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o davanju na korištenje i upravljanje Društveni dom u Štup...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o donošenju III. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređ...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste-Slatina (škola) -Pres...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o izmjeni Oduke o prihvaćanju Projekta gradnje zajendičkog reci...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o dodjeli priznanja -2015.   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o visini grobnih usluga i naknada na mjesnom groblju Petrovsko   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o pristupanju Općine Petrovsko LAG   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o odabiru najpovoljnije ponuditelja za održavanje groblja i mrtva...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima za šk.god. 2014.-20...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Op&#...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD Petrovsko za 2013....   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut JVP Grada Krapine   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vi...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o plaći i drugim pravima zamjenika općinskog načelnika i r...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o naknadi za rad načelnika koji dužnost obnaša bez zasniva...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 0...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o davanju suglasnosti predstavniku Općine kao članu Skupšt...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o izradi Ciljane III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Op&...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (usklađena sa ...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o davanju koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na podru...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o davanju koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na podru...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju Povjerenstva za komunalne djelatnosti   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju Povjerenstva za sport i kulturu   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju Povjerenstva nadzora na groblju   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju Povjerenstva za pripremu projekata i financiranje iz EU fondo...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju Povjerenstva za otvaranje ponuda i odabir najpovoljnije ponud...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentim...   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju Odbora za odlikovanja i priznanja   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o izboru Odbora za financije i proračun   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Petrovsko   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka Odbora za izbor i imenovanja   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o izboru potpredsjednika vijeća   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o imenovanju Predsjednika Općinskog vijeća   
dividerikona
3.7.2016.  UGOVOR O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSJIH POSLOVA NA PODRUČJU OP&...   
dividerikona
3.7.2016.  UGOVOR O DODJELI KONCESIJE ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE PE...   
dividerikona
3.7.2016.  ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o komunalnom redu   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o dodjeli priznanja   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka aneks prijevoz SŠ 12-13   
divider