Petrovsko 1, 49234 Petrovsko
Tel: 049/348-196

Dokumenti

Događanja


pregled događanja

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Javna nabava

Općeniti dokumenti Ugovori i odluke Natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Zaštita okoliša Proračun Savjetovanje s javnošćuikona
14.5.2019.  POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE   
dividerikona
17.4.2019.  Plan nabave za 2019. godinu   
dividerikona
15.4.2019.  Odluka o početku postupka javne nabave - nerazvrstane ceste 2019.   
dividerikona
16.11.2017.  Pozivni natječaj za zimsko održavanje cesta -2017   
dividerikona
16.11.2017.  Odluka o početku postupka javne nabave- zimsko čišćenje 2017...   
dividerikona
6.3.2017.  II. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE PETROVSKO ZA 2016. GO...   
dividerikona
6.3.2017.  I. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE PETROVSKO ZA 2016. GOD...   
dividerikona
6.3.2017.  PODACI O SPONZORSTVU I DONACIJAMA ZA 2016   
dividerikona
6.3.2017.  PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE PETROVSKO ZA 2016. GODINU   
dividerikona
6.3.2017.  REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA U 2016. GODINI   
dividerikona
6.3.2017.  PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2016. GODINI   
dividerikona
23.2.2017.  Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospo...   
dividerikona
23.2.2017.  Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospo...   
dividerikona
3.2.2017.  IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPO...   
dividerikona
26.1.2017.  Mrtvacnica Petrovsko Troskovnik bez cijena REV-3 kolovoz 2016   
dividerikona
26.1.2017.  Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS   
dividerikona
3.7.2016.  I. izmjena Plana nabave roba,radova i usluga za 2015. godinu   
dividerikona
3.7.2016.  Plan nabave roba,radova i usluga Općine Petrovsko za 2015.godinu   
dividerikona
3.7.2016.  Odluka o provedbi postupka bagatelne nabave   
dividerikona
3.7.2016.  Sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih i sr...   
divider