Petrovsko 1, 49234 Petrovsko
Tel: 049/348-196

Dokumenti

Događanja


pregled događanja

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Zaštita okoliša

Općeniti dokumenti Ugovori i odluke Natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Zaštita okoliša Proračun Savjetovanje s javnošćuikona
13.11.2018.  Mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada   
dividerikona
13.11.2018.  Obrazac prijave odbačeni otpad   
dividerikona
13.11.2018.  Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za...   
dividerikona
24.10.2018.  Sakupljanje EE otpada   
dividerikona
10.10.2018.  Mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada   
dividerikona
28.9.2018.  Obavijest o uvođenju zimskog radnom vremena reciklažnog dvorišta ...   
dividerikona
20.9.2018.  Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpada Grada Krap...   
dividerikona
12.9.2018.  Kalendar odvoza otpada 2018.   
dividerikona
16.6.2018.  Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgra...   
dividerikona
16.2.2018.  DONESEN PLAN GOSPODARENJA OTPADOM   
dividerikona
15.2.2018.  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i b...   
dividerikona
6.2.2018.  Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš...   
dividerikona
6.2.2018.  Prethodna suglasnost na Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Petrovs...   
dividerikona
24.1.2018.  IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI   
dividerikona
10.1.2018.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utj...   
dividerikona
20.12.2017.  Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću   
dividerikona
20.12.2017.  Plan gospodarenja otpadom općine Petrovsko - Nacrt   
dividerikona
20.12.2017.  Javna objava nacrta plana gospodarenja otpadom - zaključak   
dividerikona
3.1.2017.  Obavijest o početku rada reciklažnog dvorišta u Krapini   
dividerikona
3.1.2017.  Letak reciklažno   
dividerikona
18.6.2014.  Odluka o prihvaćanju Projekta gradnje zajendičkog reciklažnog dvo...   
divider