Petrovsko 1, 49234 Petrovsko
Tel: 049/348-196

Dokumenti

Događanja


pregled događanja

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Savjetovanje s javnošću

Općeniti dokumenti Ugovori i odluke Natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Zaštita okoliša Proračun Savjetovanje s javnošću


Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području općine Petrovsko. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu. Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, jedinice lokalne samouprave na svojim internetskim stranicama objavljuju popis svih onih akata koje u tijeku godine dana namjeravaju donositi ili mijenjati.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete poslati e-poštom na adresu: info@petrovsko.hrikona
18.6.2019.  Odluka o komunalnom redu Općine Petrovsko   
dividerikona
18.6.2019.  Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću   
dividerikona
18.6.2019.  Odluka o agrotehničkim mjerama na području općine Petrovsko - 201...   
dividerikona
18.6.2019.  Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću AGR.MJERE   
divider